از گابریل گارسیا ماركز می پرسند اگه بخوای یه كتاب صد صفحه ای در مورد امید بنویسی، چی می نویسی؟ می گه 99 صفحه رو خالی می ذارم. صفحه ی آخر سطر آخر می نویسم امید آخرین چیزی است كه می میرد .


بعضی فکر می کنند منصفانه نیست که .خدا کنار گل سرخ خار گذاشته است .بعضی دیگر خدا را ستایش می کنند که کنار خارها گل سرخ گذاشته است.


وقتی یه سیب گاز میزنی و یک کرم درسته میبینی زیاد ناراحت نشو، چون ممكن بود یه سیب گاز بزنی و یه كرم نصفه ببینی--- شكسپیر

اگر بالا نمی رویم لااقل سیبی باشیم که در افتادن اندیشه ای را بالا می برد...    (مهاتما گاندی)

زنده بودن را به بیداری بگذرانیم
که سال ها به اجبار خواهیم خفت...(دکتر علی شریعتی)


:انسان نقطه ای است میان دو بی نهایت: بی نهایت لجن بی نهایت فرشته
هر عادتی در ابتدا مانند یک نخ نازک است. اما هر بار که یک عمل را تکرار می کنیم ما این نخ را ضخیم تر می کنیم و با تکرار عمل نهایتاً این نخ تبدیل به طناب ضخیم و بلندی میشود که برای همیشه به دور فکر و عمل ما می پیچد


مهم این نیست كه قشنگ باشی ، قشنگ اینه كه مهم باشی! حتی برای یك نفر


سه چیز در زندگی هیچگاه باز نمی گردند:زمان، کلمات و موقعیت ها سه چیز در زندگی هیچگاه نباید از دست بروند:آرامش، امید و صداقت سه چیز در زندگی هیچگاه قطعی نیستند:رؤیا ها ، موفقیت و شانس سه چیز در زندگی از با ارزش ترین ها هستند:عشق، اعتماد به نفس و دوستان