تبریزیم : بارش 10 دقیقه ای تگرگ و باران در تبریز کافی بود تا خیابان های اصلی این کلانشهر قفل کند. معابر اصلی به ویژه خیابان های اصلی تبریز به دلیل آبگرفتگی شهروندان را با مشکلات عدیده ای مواجه کرد و حتی بخشی از سیستم حمل و نقل عمومی نیز در این شهر مختل شد. تصاویر زیر پس از بارش باران و از خیابان امام خمینی(ره) تبریز ثبت شده است. عکس ها از فروغ محمد زاده/سرویس عکس نصر نیوز